Mobilemenu

Kullanım koşulları

SİTE KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

Bu web sitesini (kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu yazılı koşulları kabul etmediğiniz takdirde lütfen Site’yi kullanmayınız. Site sahibi bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi ve Site Kullanım Koşulları’nı istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

Bu Site’nin sahibi, Getiri İnternet Yatırımları ve Danışmanlık Hizmetleri Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca “ADVENPORT” olarak anılacaktır)’dir. 

Bu Site’de sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. ADVENPORT işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerini Site’de sunulan hizmetlerden (belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak) yararlananlara veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan gerçek ve tüzel kişilere herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirebilir. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ADVENPORT tarafından işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

İşbu Site Kullanım Koşulları 31/03/2014 tarihinde Site üzerinden yayınlanarak, Site’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlülüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları, ADVENPORT hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır. 

TANIMLAR

Site: ADVENPORT tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu, çevrimiçi (on-line) ortamdan www.advenport.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan web sitesi.

Kullanıcı/Kullanıcılar: Site’ye çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi(ler) 

Link: Site üzerinden Site içerisine, bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı 

İçerik: Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan, veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam, fiyat v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

ADVENPORT Arayüzü: Başta ÜYE’ler tarafından oluşturulan içeriğin Kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi ve ADVENPORT Veritabanı’nından sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları ADVENPORT’a ait olan tasarımlar içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren web sayfaları.

ADVENPORT Veritabanı: Site dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ADVENPORT’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

Üye/Üyeler: ADVENPORT tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, ADVENPORT tarafından Site üzerinde tanımlanan Üye’lik sürecini tamamlayarak; ADVENPORT’un elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış Üye Formu’nu kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

Üye Sözleşmesi: Site dahilinde ADVENPORT tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; ADVENPORT ile Üye arasında üyelik kayıt sürecinde Üye’nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen Site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. 

GENEL HÜKÜMLER

ADVENPORT’un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi/kurumsal amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcılar’ın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, ADVENPORT ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını; ADVENPORT’a açıkladığı ve yolladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin, ADVENPORT’a açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda ADVENPORT’un hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, İçerik’i, dosyaları ve veritabanlarını çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile, gerekse de başka yollarla ADVENPORT ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Site dahilinde sağlanan hizmetlerden ve İçerik’lerden dolayı ADVENPORT’un, ADVENPORT’un işbirliği içinde bulunduğu kurumların, ADVENPORT çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Kullanıcılar ve Üyeler, ADVENPORT’a Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin, yorumların ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. ADVENPORT, Kullanıcılar ve Üyeler tarafından ADVENPORT’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

ADVENPORT, Site’deki İçerik’in güvenilirliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

Kullanıcılar ve Üyeler, Site’yi kullanarak, ADVENPORT’un, diğer Kullanıcılar’ın veya Üyeler’in veya üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. Kullanıcılar’ın ve Üyeler’in işbu Site Kullanım Koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri Site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı ADVENPORT’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Kullanıcılar ve Üyeler, Site dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, ADVENPORT’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz niteliği taşıyacak fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler. 

ADVENPORT, Site’de yer alan İçerik’i ve Kullanıcılar ve Üyeler tarafından eklenen yorum ve bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. ADVENPORT, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar ve Üyeler, ADVENPORT’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. ADVENPORT tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, ADVENPORT tarafından yapılabilir. ADVENPORT tarafından talep edilen değişikliklerin ve/veya düzeltmelerin, Kullanıcılar ve Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Kullanıcılar’a ve Üyeler’e aittir. 

Site üzerinden, ADVENPORT’un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçerik’lere ve/veya dosyalara ADVENPORT tarafından Link verilebilir. Bu Link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında ADVENPORT’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

ADVENPORT, Kullanıcılar ve Üyeler tarafından Site üzerinden kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik Politikası ve Kullanıcı ve Üyeler ile yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir; bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. ADVENPORT, aynı zamanda, Kullanıcı’nın, Üye’nin veya ziyaret edenin kimliğini, adresini, elektronik posta adresini, telefonunu, IP adresini, Site’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiğini, domain tipini, tarayıcı (browser) tipini, ziyaret tarih ve saati gibi bilgileri de Kullanıcı, Üye ve iş ortakları ile yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

Kullanıcılar’ın diledikleri zaman hiçbir gerekçe göstermeksizin ADVENPORT tarafından kendilerine iletilen elektronik iletileri almayi reddetme haklari vardır.

Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde ADVENPORT Veritabanı’ından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak ADVENPORT Veritabanı’ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak ADVENPORT tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

ADVENPORT, Site dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

ADVENPORT, Üyeler ve Kullanıcılar tarafından ADVENPORT’a iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İçerik’lerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve İçerik’lerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerik’lerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve İçerik’ler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs, trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. 

Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ADVENPORT’un yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ADVENPORT’un gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

Site üzerinden yayınlanan ilanların, ADVENPORT Arayüzü"nün ADVENPORT’un yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçerik’in ADVENPORT’un yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Site dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

Site üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda, yorumlarda, bilgilerde ve diğer İçerik’te yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve ADVENPORT’un yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılamaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

Advenport Veritabanı ve bu veritabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen ADVENPORT’un yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

ADVENPORT, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Site dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve Site’nin (sınırlı olmamak kaydıyla ADVENPORT Veritabanı, ADVENPORT Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden ADVENPORT’un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır.) ADVENPORT’a ait ve/veya ADVENPORT tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcılar ve Üyeler, ADVENPORT hizmetlerini, ADVENPORT bilgilerini ve ADVENPORT’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ADVENPORT’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu Site Kullanım Koşulları dahilinde ADVENPORT tarafından apaçık izin verilen durumlar haricinde ADVENPORT’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Site Kullanım Koşulları dahilinde ADVENPORT’ça apaçık yetki verilmediği hallerde ADVENPORT; ADVENPORT hizmetleri, ADVENPORT bilgileri, ADVENPORT telif haklarına tabi çalışmaları, ADVENPORT ticari markaları, ADVENPORT ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, ADVENPORT, işbu Kullanım Koşulları, Üye Formu ve Gizlilik Politikası’ndan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, ADVENPORT açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için ADVENPORT’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ADVENPORT’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında ve bunlarla sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, ADVENPORT’un gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Site’ye ve sisteme yapılan saldırılar gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. 

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Site Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu işbu Site Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Site Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Site Kullanım Koşulları, ADVENPORT tarafından, Site içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, işbu Kullanım Koşulları hükümlerini, kabul etmiş olmaktadırlar.